+84913586545 info@wefin.vn

Ủy thác giao dịch forex là việc nhà Đầu tư ủy thác cho một bên thứ ba khác được quyền thực hiện giao dịch trực tiếp trên tài khoản của mình. Chính vì vậy, dịch vụ Ủy thác giao dịch forex còn được gọi là Quản lý tài khoản giao dịch forex.

Bên nhận quản lý tài khoản (bên thứ ba) chỉ được phép thực hiện một số quyền nhất định trên tài khoản của nhà Đầu tư nhưng không phải là tất cả các quyền hạn. Cụ thể là:

1. Các quyền bên nhận Ủy thác được thực hiện.

 • Quyền lựa chọn loại lệnh, đặt lệnh hoặc hủy các lệnh giao dịch.
 • Quyền quyết định đến quy mô (khối lượng) giao dịch.
 • Quyền lựa chọn sản phẩm giao dịch.
 • Quyền định đoạt rủi ro của tài khoản (Dừng lỗ hoặc chốt lời).
 • Quyền thay đổi mật khẩu giao dịch hoặc mật khẩu theo dõi (xem). Quyền này chỉ áp dụng cho chính tài khoản giao dịch được giao ủy thác.

2. Các quyền bên nhận Ủy thác KHÔNG được thực hiện.

Bên thứ ba (bên nhận ủy thác) không được ủy quyền và KHÔNG THỂ can thiệp vào một số nghiệp vụ quan trọng của tài khoản được ủy thác bao gồm:

 • Không thể nạp tiền, chuyển tiền hay rút tiền từ tài khoản ủy thác.
 • Không thể thay đổi mật khẩu tài khoản chính được đăng ký với nhà môi giới.
 • Không thay đổi được tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản giao dịch forex.

3. Các Đặc quyền của nhà Đầu tư (bên Ủy thác).

Nhà Đầu tư (người ủy thác) luôn giữ đặc quyền cao nhất trong mọi tình huống. Cụ thể là các quyền sau:

 • Quyền dừng dịch vụ ủy thác bất cứ lúc nào bằng cách chủ động thay đổi mật khẩu giao dịch của tài khoản ủy thác.
 • Quyền quyết định đòn bẩy của tài khoản giao dịch.
 • Quyền điều chuyển vốn (nạp tiền, chuyển tiền hoặc rút tiền) trên tài khoản ủy thác giao dịch.

4. Ưu điểm của hình thức Ủy thác giao dịch.

 • Nhà Đầu tư không cần tốn nguồn lực giao dịch  để thực hiện các giao dịch forex trực tiếp. Đây là một trong những cách nhanh nhất giúp nhà Đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận theo cách đơn giản và hiệu quả bằng việc kế thừa kinh nghiệm, khả năng chuyên môn của những nguồn lực có sẵn trên thị trường (các chuyên gia có kinh nghiệm hay các chiến thuật giao dịch tốt).
 • An toàn vốn cao hơn so với hình thức Ủy thác đầu tư. Do toàn bộ tiền vốn luôn nằm trong tài khoản dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà Đầu tư. Vốn giao dịch không phải giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Và nhà Đầu tư luôn nắm quyền cao nhất trong việc điều chuyển vốn.
 • Nhà Đầu tư có thể giám sát trực tiếp tất cả các giao dịch trên tài khoản ủy thác. Các giao dịch bất thường có thể được phát hiện sớm. Trạng thái tài khoản (lãi hay lỗ) được cập nhật trong thời gian thực (real-time) mà không có độ trễ nào.
 • Chủ động hoàn toàn trong việc cho phép hay tạm dừng ủy thác. Nhà Đầu tư có quyền thu hồi lại quyền ủy thác bất cứ lúc nào muốn một cách dễ dàng nhất (Chỉ cần đổi mật khẩu giao dịch của tài khoản ủy thác).
 • Có thể chủ động điều phối, phân bổ vốn qua lại giữa các tài khoản.
 • Các nhà Giao dịch hiệu quả, nên cung cấp dịch vụ ủy thác để gia tăng thêm thu nhập của mình với cùng một nỗ lực phân tích và tìm kiếm cơ hội.

5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ Ủy thác giao dịch.

 • Phải đảm bảo bạn hiểu được chiến thuật và cách thức giao dịch của bên Nhận ủy thác. Luôn giám sát các giao dịch để đảm bảo bên Nhận ủy thác thưc hiện đúng các cam kết của mình.
 • Mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập trên trang web của nhà môi giới là mật khẩu chính. Tuyệt đối không giao mật khẩu này cho bất kỳ bên nào khác.
 • Việc lựa chọn một bên nhận Ủy thác là việc làm rất quan trọng. Bởi toàn bộ hiệu quả đầu tư của bạn dựa hoàn toàn vào bên Nhận ủy thác. Bạn có thể mất toàn bộ vốn giao dịch nếu lựa chọn nhầm phải một bên Nhận ủy thác tồi. Vì thế, cần rèn luyện kỹ năng đánh giá và lựa chọn đối tác Ủy thác giao dịch.
 • Không nên tác động tới bên Nhận ủy thác trong suốt quá trình giao dịch nếu bên thứ ba vẫn đang tuân thủ tốt những quy định của bạn. Tôn trọng phương pháp giao dịch của bên nhận Ủy thác cũng là cách tốt để bạn đạt được hiệu quả đầu tư.

6. Những ai nên dùng dịch vụ Ủy thác giao dịch

 • Những người mới gia nhập thị trường forex chưa có nhiều kiến thức.
 • Nhà Đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục và phương pháp giao dịch.
 • Nhà Đầu tư có vốn nhưng không có đủ kỹ năng và thời gian nhưng vẫn muốn tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường forex.

Dịch vụ ủy thác giao dịch, với những ưu điểm vượt trội, được áp dụng khá phổ biến trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Đặc biệt là với thị trường giao dịch Forex. Hầu hết các nhà môi giới (sàn giao dịch) đều cung cấp các dịch vụ này cho khách hàng của mình dưới tên gọi là dịch vụ MAM (Quản lý đa tài khoản). Như vậy dịch vụ Ủy thác giao dịch cũng còn được gọi là Ủy thác quản lý tài khoản.

Với những phân tích trên, hy vọng các bạn sẽ hiểu được một loại hình dịch vụ mới và định hình được một kênh có thể tạo ra thu nhập hiệu quả hay một cách nhanh chóng để tiếp cận với thị trường Forex.

Chúc các bạn thành công trong việc tìm kiếm đối tác ủy thác giao dịch.