+84913586545 info@wefin.vn

y thác giao dịchỦy thác đầu tư là hai hình thức ủy thác rất khác nhau trong kinh doanh forex. Mỗi hình thức đều có những ưu và nhược điểm riêng. Bài viết này sẽ làm rõ sự khác biệt của hai hình thức này.

1. Cơ chế hoạt động của hai hình thức Ủy thác.

  • Ủy thác giao dịch là việc nhà Đầu tư ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện các giao dịch trên tài khoản forex của chính mình sở hữu. Hình thức Ủy thác giao dịch còn có tên gọi khác là hình thức Ủy thác quản lý tài khoản.
  • Ủy thác Đầu tư là việc nhà Đầu tư chuyển vốn đầu tư và ủy quyền toàn bộ cho Bên thứ ba quản lý.

2. Sự giống nhau của hai hình thức Ủy thác.

  • Cả hai đều thực hiện dịch vụ của Bên thứ 3 (Bên nhận Ủy thác), tận dụng được kinh nghiệm và năng lực chuyên môn có sẵn.
  • Nhà Đầu tư không tự thực trực tiếp hiện các giao dịch. Tránh được sai lầm và cảm xúc chi phối trong quá trình giao dịch forex.
  • Khả năng sinh lợi của vốn phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của Bên thứ 3.

3. Sự khác nhau của hai hình thức Ủy thác.

STT Nội dung Ủy thác Giao dịch Ủy thác Đầu tư
1 Chuyển vốn cho bên nhận Ủy thác Không
2 Tự mở tài khoản giao dịch của mình Không
3 Trực tiếp giám sát các giao dịch Không
5 Tự chuyển tiền vào tài khoản Không
6 Có thể dừng Ủy thác bất cứ lúc nào Không
7 Có thể rút vốn bất cứ lúc nào Không
8 Có thể tác động vào giao dịch Có thể Không
9 Có thể rút hoặc điều chuyển vốn Không

4. Ưu điểm của hình thức Ủy thác giao dịch

  • An toàn vốn cao hơn so với hình thức Ủy thác đầu tư. Do toàn bộ tiền vốn luôn nằm trong tài khoản dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà Đầu tư. Vốn giao dịch không phải giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Và nhà Đầu tư luôn nắm quyền cao nhất trong việc điều chuyển vốn.
  • Nhà Đầu tư có thể giám sát trực tiếp tất cả các giao dịch trên tài khoản ủy thác. Các giao dịch bất thường có thể được phát hiện sớm. Trạng thái tài khoản (lãi hay lỗ) được cập nhật trong thời gian thực (real-time) mà không có độ trễ nào.
  • Chủ động hoàn toàn trong việc cho phép hay tạm dừng ủy thác. Nhà Đầu tư có quyền thu hồi lại quyền ủy thác bất cứ lúc nào muốn một cách dễ dàng nhất (Chỉ cần đổi mật khẩu giao dịch của tài khoản ủy thác).

Có thể chủ động điều phối, phân bổ vốn qua lại giữa các tài khoản.

5. Ưu điểm của hình thức Ủy thác đầu tư

  • Đơn giản hơn về cách làm so với Ủy thác giao dịch. Nhà Đầu tư chỉ cần chuyển tiền vốn mà không cần phải mở tài khoản, nạp rút hay điều chuyển vốn.
  • Do không cần giám sát giao dịch, hình thức Ủy thác Đầu tư cũng giúp giảm bớt vấn đề tâm lý của người ủy thác.

Kết luận: Dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng hai hình thức Ủy thác giao dịch và Ủy thác đầu tư rất khác nhau về bản chất. Theo đó, hình thức Ủy thác giao dịch có nhiều ưu điểm hơn do nhà Đầu tư kiểm soát được nguồn vốn trực tiếp. Nhờ đó, khoản đầu tư theo hình thức Ủy thác giao dịch sẽ có tính thanh khoản cao hơn đem lại quyền chủ động nhiều hơn cho nhà Đầu tư.

Chúc các bạn lựa chọn được một hình thức Ủy thác phù hợp.