+84913586545 info@wefin.vn

Quy định về phí dưới đây áp dụng cho từng tài khoản sử dụng dịch vụ Quản lý tài khoản giao dịch forex, bao gồm hai loại phí khác nhau. Chi tiết các mức phí như sau:

1. Phí Khởi tạo dịch vụ: $50 / tài khoản mới

 • Phí này chỉ áp dụng MỘT lần duy nhất khi lần đầu khởi tạo dịch vụ ủy thác cho tài khoản mới.
 • Không áp dụng phí này khi điều chỉnh tăng hay giảm vốn trên tài khoản ủy thác.
 • Vẫn thu phí này nếu tài khoản ủy thác quản lý thuộc nhóm IB của wefin.vn.

2. Phí theo Hiệu quả: 30% lợi nhuận ròng

a. Mức phí = Số lãi ròng (net) kỳ quyết toán * 30%.

 • Số lãi kỳ quyết toán được tính theo nguyên tắc Thực lãi ròng (Net), đảm bảo bù đắp toàn bộ số lỗ lũy kế các kỳ trước (Nếu có).
 • Mức phí = 0 nếu tài khoản không có lãi lũy kế vượt qua mức lãi cao nhất của các kỳ quyết toán trước đó.

b. Quyết toán lãi định kỳ theo Quý.

 • Số lãi được tính căn cứ theo kết quả của các lệnh đã đóng vào các ngày cuối cùng của từng Quý 31 tháng 3; 30 tháng 6; 30 tháng 9 và 31 tháng 12.
 • Trường hợp kỳ đầu tiên bắt đầu vào giữ Quý thì vẫn lấy ngày cuối cùng của Quý đầu tiên để quyết toán như thường lệ.

c. Tài khoản giao dịch theo phương thức tối ưu vốn cũng áp dụng chung biểu phí này.

 

3. Quy định thanh toán phí

 • Phí Khởi tạo dịch vụ (nếu có) được thanh toán trước khi chính thức chạy dịch vụ Quản lý tài khoản giao dịch forex.
 • Phí Hiệu quả sẽ được tính toán và thông báo tới bên ủy thác trong vòng 2 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
 • Thanh toán phí Hiệu quả cần được thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Quá thời hạn trên, Wefin sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tất toán toàn bộ lệnh treo của tài khoản đang quản lý.
 • Tài khoản bị tạm dừng vì lý do chậm thanh toán phí sẽ phải trả phí Khởi tạo dịch vụ nếu được wefin chấp thuận cung cấp dịch vụ trở lại.
 • Thanh toán các loại phí qua tài khoản Neteller: domanhh@gmail.com. Nội dung thanh toán dịch vụ cần ghi rõ:
  • Thanh toán phí Khởi tạo ghi: KT_123456
  • Thanh toán phí Hiệu quả ghi: HQ_123456.
  • Trong đó thay 123456 bằng số tài khoản thanh toán phí của bạn.
  • Trường hợp thanh toán nhiều tài khoản cùng lúc ghi: HQ_123456_56789_…

Mọi thắc mắc hoặc câu hỏi về phí giao dịch vui lòng liên hệ với info@wefin.vn.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.