+84913586545 info@wefin.vn

Dưới đây là mô tả định hướng, triết lý và chiến lược dùng để Quản lý tài khoản giao dịch forex của Wefin

1. Định hướng và mục tiêu

 • Giúp nhà Đầu tư tiếp cận kênh giao dịch forex một cách dễ dàng hơn và an toàn hơn.
 • Tìm kiếm lợi nhuận một cách Dài hạn, Bền vững và Hiệu quả.
 • Đồng hành cùng nhà Đầu tư. Chỉ phân chia lợi ích khi Quản lý hiệu quả.
 • Sử dụng phần mềm giao dịch tự động, tận dụng sức mạnh công nghệ nhằm loại bỏ cảm xúc trong giao dịch.
 • Phần mềm cũng giúp vượt qua được rào cản về Quy mô vốn và số lượng tài khoản giao dịch là không giới hạn.
 • Luôn minh bạch thông tin cho Nhà đầu tư (Lợi nhuận và Rủi ro).
 • Minh bạch – Rõ ràng – Trung thực – Công bằng là triết lý xuyên suốt khi cung cấp các dịch vụ

2. Chiến lược giao dịch được sử dụng

 • Triết lý quản trị rủi ro và phân bổ vốn đa lớp bao gồm: Giao dịch cùng lúc nhiều tài khoản, nhiều chiến lược trong một tài khoản, nhiều cặp tiền trong mộ chiến lược, nhiều lệnh cho mỗi cặp tiền …
 • Chỉ giao dịch khi thị trường vượt các ngưỡng giao dịch và đặt mức Cực đoan thái quá.
 • Khi xác suất thành công cao hơn thì phân bổ vốn nhiều hơn.
 • Chỉ tăng vốn giao dịch khi có tín hiệu giao dịch rõ ràng
 • Sử dụng các chỉ báo Renko_Street_Trend và Supply & Demand (tự phát triển).
 • Giao dịch 24h mỗi ngày dựa trên hệ thống BỐN BOT giao dịch gồm: Ba chiến lược giao dịch chính và Một bot quản trị rủi ro vốn.
 • Luôn giao dịch có Stoploss và Takeprofit. Tuy nhiên, lệnh có thể kết thúc theo tín hiệu giao dịch và tình trạng tài khoản thực tế mà không cần đợi SL hoặc TP.

3. Hiệu quả mục tiêu

 1. Hệ số Risk/Reward tối thiểu 1:2 tính theo tài khoản (Không tính trên từng lệnh).
 2. Công thức tính Kỳ vọng sinh lợi

 Kỳ vọng sinh lợi năm (%) = Khả năng chấp nhận lỗ trên vốn (%) * 2 lần

 Ví dụ: Khả năng chấp nhận lỗ trên vốn là 30%, thì kỳ vọng Lợi nhuận một năm trên vốn sẽ là  60% = 30% * 2 lần.

Để sử dụng dịch vụ Quỷ thác quản lý tài khoản hiểu quả, khuyên cáo nhà đầu tư tham khảo thêm các bàn viết về các yêu cầu cần thiết

 1. Yêu cầu đối với Tài khoản
 2. Yêu cầu đối với Nhà Đầu tư
 3. Yêu cầu đối với Vốn giao dịch

Chúc các bạn giao dịch thành công.