+84913586545 info@wefin.vn

Để đảm bào an toàn và hiệu quả vốn, Nhà Đầu tư (Bên ủy thác) cần thực hiện đúng các yêu cầu về mở tài khoản trước khi sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý. Các yêu cầu về tài khoản cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu đối với tài khoản
   • Đơn vị tiền tệ của tài khoản là USD.
   • Loại tài khoản là ECN (Razor nếu sử dụng PepperStone). Tuyệt đối không dùng nhà môi giới là Market Maker. Và không sử dụng các tài khoản có Thưởng (bonus) nạp tiền. Tham khảo thêm chọn nhà môi giới.
   • Không sử dụng tài khoản cent.
   • Đòn bẩy tối thiểu 1:300, tối đa 1:500
   • Khuyến khích các tài khoản đăng ký dưới nhóm IB của Wefin

   

 2. Yêu cầu đối với vốn & rủi ro
   • Số vốn đầu tư ban đầu tối thiểu là 2000 USD (Trừ trường hợp tối ưu vốn).
   • Thời gian ủy thác quản lý tối thiểu 6 tháng hoặc tối thiểu 2 lần quyết toán Quý.
   • Bên ủy thác tài khoản phải xác định (lượng hóa được) mức độ rủi ro tối đa và có khả năng thực tế chịu được thua lỗ trên phần vốn của tài khoản ủy thác.

   

 3. Bảo mật thông tin tài khoản
  • Chỉ gửi thông tin tài khoản qua một email duy nhất info@wefin.vn
  • Tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên nào khác.
  • Không được chia sẻ tín hiệu hoặc kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào khác dựa trên thông tin giao dịch của tài khoản đã Ủy thác quản lý.

Wefin và đội ngũ cộng tác viên không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập vào website nhà môi giới. Nhà Đầu tư phải bao mật thông tin này và tuyệt đối không chia sẻ với ai.

Các thông tin về phí, thanh toán phí, mật khẩu hoặc các thông tin cần bảo mật khác chúng tôi chỉ liên lạc với khách hàng qua MỘT KÊNH DUY NHẤT là địa chỉ email info@wefin.vn. Nhà Đầu tư cần lưu ý để tránh các sự cố đáng tiếc.

Chúc các bạn thành công.