+84913586545 info@wefin.vn

Bên Giao tài khoản ủy thác quản lý (hay còn gọi là Nhà Đầu tư) là bên ủy thác quyền thực hiện giao dịch trên tài khoản kinh doanh Forex. Để sử dụng dịch vụ Ủy thác quản lý tài khoản hiệu quả, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc dưới đây:

 1. Mở tài khoản theo đúng quy định (Tham khảo quy định mở tài khoản) và thực hiện đúng các bước cung cấp thông tin tài khoản ủy thác.
 2. Nhận thức được mức độ rủi ro khi khi giao dịch forex và ủy thác quản lý tài khoản.
 3. Sử dụng nguồn vốn Đầu tư phù hợp (nguồn vốn có thể chấp nhận được rủi ro).
 4. Chịu toàn bộ thiệt hại về kinh tế trong hạn mức rủi ro đã thỏa thuận.
 5. Không can thiệp vào các giao dịch trong suốt quá trình Ủy thác quản lý tài khoản.
 6. Theo dõi và giám sát giao dịch thường xuyên trên tài khoản ủy thác. Thông báo cho bên Quản lý tài khoản nếu phát hiện những bất thường.
 7. Không nên tự tý nạp, rút hay điều chuyển vốn trong suốt quá trình ủy thác quản lý.
 8. Bảo mật thông tin tài khoản ủy thác. Không được chia sẻ thông tin tài khoản ủy thác quản lý giao dịch forex với bất kỳ bên nào khác.
 9. Không được chia sẻ tín hiệu hoặc kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào khác dựa trên thông tin giao dịch của tài khoản đã Ủy thác quản lý.
 10. Thanh toán phí Hiệu quả giao dịch định kỳ theo đúng quy định về thanh toán phí.
 11. Tham khảo thêm ý kiến bên Nhận quản lý tài khoản hoặc cá tư vấn viên trực tiếp để hiểu rõ về các Quy định của dịch vụ Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch forex.

Tham khảo thêm các thông tin về dịch vụ Ủy thác quản lý tài khoản.

Chúc hợp tác thành công!